• MoJe PoDrÓżE
  • Toruń 2017

    Toruń to stolica województwa kujawsko-pomorskiego. Leży na styku Pojezierza Chełmińskiego i Kotliny Toruńskiej. Miasto posiada dostojne stare centrum i dużo zieleni na obrzeżach a wszystko przecięte szeroką wstęgą Wisły. Toruń był jednym z pierwszych miast lokowanych przez Krzyżaków. Od wieków mieszały się tam wpływy polskie i niemieckie. Współistniały dwie religie: katolicka i protestancka. Wszystkie obiekty […]